Zkoušky sborů

Plamínek středa učebna sboru, 2.patro 12:30 - 13:15

Pramínek středa učebna sboru, 2.patro 13:20 - 14:05

Červánek středa učebna sboru, 2.patro 14:15 - 15:45

Kontakt

Dačický dětský sbor ZUŠ Dačice
Antonínská 93/II
38001 Dačice
sbormistryně
Ivana Barešová
774 853 880
Mgr. Julie Šedová
774 574 798
klavíristka
Mgr. Vendula Nekulová
775 304 580
kvitek.dacice@gmail.com