Přípravné sbory

Plamínek
Nově vzniklý sbor ve šk. roce 2009/ 2010.
Sdružuje děti předškolního věku, které se seznamují s hudbou pomocí hudebních a pohybových her.

Pramínek
Sdružuje děti 1. a 2. tříd ZŠ, které se učí základům pěvecké techniky a správného dýchání.

Červánek
Rozvíjí pěvecké dovednosti dětí od 3. do 5. třídy. Vedle dokonalého zvládnutí jednohlasu
zpívají dvojhlasé i trojhlasé písně, úpravy lidových písní a skladby současných autorů.

Přípravné sbory vede Mgr. Julie Boudová

Kontakt

Dačický dětský sbor ZUŠ Dačice
Antonínská 93/II
38001 Dačice
sbormistryně
Lucie Bártů
606 303 630
Mgr. Julie Šedová
774 574 798
klavíristka
Mgr. Vendula Nekulová
775 304 580
kvitek.dacice@gmail.com