Vedení sborů

Ivana Barešová, DiS.

sbormistryně všech sborů

absolventka konzervatoře v Č.Budějovicích, obor housle

 

Julie Šedová, Mgr.

sbormistryně přípravných sborů

absolventka Pedag. fakulty v Č.Budějovicích

 

Vendula Nekulová, Mgr.

klavírní doprovod absolventka konzervatoře v Č. Budějovicích - obor klavír

absolventka Pedag. fakulty - obor učitelství hudební výchovy pro ZUŠ v Č. Budějovicích

Kontakt

Dačický dětský sbor ZUŠ Dačice
Antonínská 93/II
38001 Dačice
sbormistryně
Ivana Barešová
774 853 880
Mgr. Julie Šedová
774 574 798
klavíristka
Mgr. Vendula Nekulová
775 304 580
kvitek.dacice@gmail.com