Vedení sborů

Julie Šedová, Mgr.

sbormistryně přípravných sborů

absolventka Pedag. fakulty v Č. Budějovicích

 

Lucie Bártů

sbormistryně Kvítku

 

Vendula Nekulová, Mgr.

klavírní doprovod

absolventka konzervatoře v Č. Budějovicích - obor klavír

absolventka Pedag. fakulty - obor učitelství hudební výchovy pro ZUŠ v Č. Budějovicích

Kontakt

Dačický dětský sbor ZUŠ Dačice
Antonínská 93/II
38001 Dačice
sbormistryně
Lucie Bártů
606 303 630
Mgr. Julie Šedová
774 574 798
klavíristka
Mgr. Vendula Nekulová
775 304 580
kvitek.dacice@gmail.com