Spolek - Kruh přátel Dačického dětského sboru

Členové spolku zvolení 29.6.2016:

předseda: Pavel Budíček

tajemnice: Jolana Boudová

hospodářka: Marcela Mašatová

členka: Pavlína Urbanová

členka: Dana Rychlíková

členka: Petra Leitkepová

 

Občanské sdružení - založeno 12. 6 2003, změněno na Spolek 17. 2. 2016
Cílem spolku je přispívat všemi prostředky, včetně materiálních, k rozvoji činnosti všech
složek pěveckého sboru ZUŠ Dačice.
Sídlo spolku: Základní umělecká škola, Antonínská 93/II, Dačice 38001

Aktuální členové spolku:

předseda: Pavel Budíček
tajemnice: Jolana Boudová
hospodářka: Marcela Mašatová

členka: Dana Rychlíková

členka: Petra Leitkepová

Adresa:

SPOLEK

Kruh přátel

Dačického dětského sboru

Antonínská 93/ II

38001 Dačice

IČO: 266 38 240

č.účtu: : 8100005569/7940

Waldviertler Sparkasse Dačice

Usnesení členské schůze ze dne 29.6.2016

Změna OS na spolek.pdf

Stanovy spolku.pdf

Výpis referenčních údajů.pdf

 

 

Kontakt

Dačický dětský sbor ZUŠ Dačice
Antonínská 93/II
38001 Dačice
sbormistryně
Ivana Barešová
774 853 880
Mgr. Julie Šedová
774 574 798
klavíristka
Mgr. Vendula Nekulová
775 304 580
kvitek.dacice@gmail.com