DAČICKÝ DĚTSKÝ SBOR
je součástí základní umělecké školy v Dačicích. V roce 1997 jej založil sbormistr Vítězslav Hergesel. O dva roky později na sebe upozornil na regionální soutěži dětských pěveckých sborů a od roku 2000 je pravidelně vybírán na národní přehlídky, kde získává ocenění odborné poroty.V současné době pracuje ve čtyřech odděleních sboru více jak 120 dětí.

PLAMÍNEK – sdružuje děti ve věku od 5 do 6 let, které se seznamují s hudbou pomocí hudebních a pohybových her.

PRAMÍNEK – sdružuje děti ve věku od 6 do 8 let, které se učí základům pěvecké techniky a správného dýchání.

ČERVÁNEK – rozvíjí pěvecké dovednosti dětí od 8 do 11 let. Vedle dokonalého zvládnutí jednohlasu zpívají dvojhlasé i trojhlasé písně, úpravy lidových písní a skladby současných autorů.

KVÍTEK – repertoár Kvítku je široký, zahrnuje skladby od nejstarších dob až po současnost, duchovní hudbu renesance i současných autorů, náročnější úpravy lidových písní i moderní populární hudbu. Mnoho dětí je schopno doprovodit zpěv sboru i hrou na hudební nástroje.
Důležitým posláním sboru je koncertní činnost. Vedle pravidelných koncertů, jako je podzimní, adventní, vánoční, jarní a závěrečný koncert, vystupují děti i na výchovných koncertech pro MŠ, ZŠ a Gymnázium v Dačicích.
Uměleckému růstu jednotlivých oddělení pomáhají i výměnné pobyty u partnerských sborů, jakými jsou např. Ondrášek z Nového Jičína, Carmina z Rychnova nad Kněžnou, Motýli ze Šumperka, Žďáráček ze Žďáru nad Sázavou a také přípravná oddělení sborů Primavera z Brna a Severáček z Liberce. Tato setkání přinášejí nezapomenutelné zážitky a mnohá krásná přátelství umocněná hlubokými dojmy ze společných koncertů.

Činnost tělesa organizačně a finančně zajišťuje Občanský spolek „Kruh přátel Dačického dětského sboru“.

Kontakt

Dačický dětský sbor ZUŠ Dačice
Antonínská 93/II
38001 Dačice
sbormistryně
Lucie Bártů
606 303 630
Mgr. Julie Šedová
774 574 798
klavíristka
Mgr. Vendula Nekulová
775 304 580
kvitek.dacice@gmail.com