KVÍTKOVINY - zprávy o akcích sborů ZUŠ Dačice

Soustředění Červánku 27. - 28. 9. 2016 v Penzionu Selský dvůr v Cizkrajově

Dvoudenního soustředění se zúčastnilo 16 červánkovských dětí. Sraz všech zpěváčků byl na autobusovém nádraží v Dačicích, odkud naše cesta pokračovala autobusem do nedalekého Cizkrajova. Při zabydlování došlo k zabrání dvou rozdílných území. Jedno pro dámy a druhé pro pány. Po prozkoumání terénu, vybalení sladkostí, obhlídce pokojů a ušpinění v pískovišti, jsme se sešli ke společnému zpívání. Již od první zkoušky naše snahy směřovaly k nacvičení středečního vystoupení, slavnostního ukončení soustředění. Posilněni dobrou večeří jsme ve zpěvu pokračovali za doprovodu kytary i bubnů. Při diskusi o koncertě se rozhodlo, že je třeba ho řádně propagovat. Další činnost tedy připomínala spíše výtvarnou dílnu, než pěvecké soustředění. Každý v okolí přece musí vědět o přítomnosti mladých a nadaných lidí. Zpěváčci proto vytvořili barevné plakáty. Vzhledem k vyčerpávajícím činnostem děti brzy ulehly ke spánku. Druhý den byl zahájen vydatnou snídaní a procházkou po Cizkrajově. Ani při procházení jsme nezaháleli a vyvěšovali nakreslené plakátky. Povzbuzeni čerstvým vzduchem jsme se pustili do práce. Během dne se nacvičily další skladby, pohybový, dramatický i hudební doprovod. Ještě před koncertem nám šikovný personál nachystal svačinu a po přesunu do kulturního domu nezbývalo než čekat na rodiče a místní posluchače. Nervozita prostupovala všemi přítomnými a nakazila nejen paní učitelky. Všichni byli připraveni na svých místech a koncert mohl vypuknout. Děti se svého vystoupení zhostily opravdu zodpovědně a zpívaly, seč jim plíce stačily. Pokud jsme se dopustili nějaké chybičky, byla jistě odpuštěna díky viditelné snaze a nadšení. Rodiče nás odměnili nejen potleskem, ale i svou účastí. Moc jim touto cestou děkujeme za podporu. Když už jsme u děkování, nutně musíme zmínit paní kuchařku, která měla hlavní podíl na našem výkonu. Výborné stravování ocenili především hladoví zpěváčci. Dík patří i Základní umělecké škole a Občanskému spolku sboru.

Za pedagogický doprovod Julie Boudová a Vendula Nekulová

      

Kontakt

Dačický dětský sbor ZUŠ Dačice
Antonínská 93/II
38001 Dačice
sbormistryně
Ivana Barešová
774 853 880
Mgr. Julie Šedová
774 574 798
klavíristka
Mgr. Vendula Nekulová
775 304 580
kvitek.dacice@gmail.com